Oferta archiwalna

Inspektor ochrony zabytków

Oferta archiwalna

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


prawo Jastrzębie, analityk Jastrzębie, obsługa klienta Jastrzębie

przygotowuje decyzje administracyjne i postanowienia
dot.wykonywania prac konserwatorskich, budowlanych, restauratorskich
oraz innych działań w zabytkach
uczestniczy w odbiorach
wykonanych prac remontowych w zabytkach w celu oceny poprawności
wykonania prac pod względem ochrony zabytków oraz nadzór nad tymi
pracami
przeprowadza kontrole stanu zachowania, sposobu
użytkowania oraz sposobu wykonania prac budowlanych i konserwatorskich
zabytków nieruchomych
sporządza zalecenia konserwatorskie, a także zakres zmian które mogą być wprowadzone w tym zabytku
opiniuje kosztorysy i programy prac przedkładane przy ubieganiu się o dotację z budżetu państwa


Wymagania

umiejętność stosowania prawa w praktyce
działania w sytuacjach stresowych
umiejętności redakcyjne i rozwiązywania problemów
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Oferujemy

Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w renomowanej polskiej firmie
Po okresie próbnym umowa o pracę
Szkolenie przygotowujące do pracy na w/w stanowisku
Ciekawą pracę z możliwością rozwoju zawodowego
Miłą atmosferę w międzypokoleniowym zespole


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.01.24, wyświetleń: 791

nr ogłoszenia: 908